Archív

Pozvánka na urbársku členskú schôdzu 23. februára 2020

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2020 o 1400 hod. v kultúrnom dome v Zámutove.   PROGRAM výročnej členskej schôdze Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove dňa 23.02.2020   1. Otvorenie výročnej členskej schôdze pozemkového spoločenstva 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov…

Oznam o zmene úradných hodín Obecného úradu v Zámutov

OZNAM zmena úradných hodín   Obecný úrad v Zámutov, týmto oznamuje, že dochádza k zmene úradných hodín na obecnom úrade platných  počas núdzového stavu.   Prosíme občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu a na komunikáciu využívali e-mail, telefonický kontakt a poštové služby. Občanov žiadame, aby prichádzali na úrad iba v nevyhnutných prípadoch a…

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov   Poslancom OZ,obec. kontrolórovi     v Zámutove, dňa 11.12.2019   Vec:  P o z v á n k a na  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove     Týmto  zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 16. decembra 2019 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program…