Kategória: Oznamy

Revízia komínov – ponuka

Michal Husák, Ďurďoš 76, tel. č. 0905 423 632   ponúka vykonanie kominárskych prác a revíziu komínov na vašich objektoch. Čistenie a kontrola komína 1ks  pre rodinné domy a revízia + revízna správa – 18€ s dph

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023 ZÁMUTOV   4.1.2023 – komunálny odpad 13.1.2023 – zmiešané plasty, PET fľaše 18.1.2023 – komunálny odpad 30.1.2023 – papier a VKM   Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 06:00 hod.   Obec Zámutov a Fúra s.r.o.  Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie…

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove                                           Pondelok:   13:00 – 17:00                                         Utorok :      13:00 – 17:00                                         Streda:         13:00 – 17:00                                         Štvrtok:       13:00 – 17:00                                         Piatok:         13:00 – 17:00                                         Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci                                          …

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023   A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022 Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti…

REFERENDUM 2023

1.-Zverejnenie-elektronickej-adresy 2.-Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum 2023 3.-Vymenovanie-zapisovateľa-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-hlasovací-preukaz-pre-referendum-2023 Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-voľbu-poštou-pre-referendum-2023   Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra…