Kategória: Oznamy

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                                   dňa 15. marca  o 1500  hod.                                                    na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov…

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                dňa 09. februára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov…

Revízia komínov – ponuka

Michal Husák, Ďurďoš 76, tel. č. 0905 423 632   ponúka vykonanie kominárskych prác a revíziu komínov na vašich objektoch. Čistenie a kontrola komína 1ks  pre rodinné domy a revízia + revízna správa – 18€ s dph

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023 ZÁMUTOV   4.1.2023 – komunálny odpad 13.1.2023 – zmiešané plasty, PET fľaše 18.1.2023 – komunálny odpad 30.1.2023 – papier a VKM   Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 06:00 hod.   Obec Zámutov a Fúra s.r.o.  Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie…

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove                                           Pondelok:   13:00 – 17:00                                         Utorok :      13:00 – 17:00                                         Streda:         13:00 – 17:00                                         Štvrtok:       13:00 – 17:00                                         Piatok:         13:00 – 17:00                                         Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci                                          …