Kategória: Oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

  7. Menovací dekrét zapisovateľov okrskovej volebnej komisie – EUROVOĽBY 6. Zverejnenie e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu 5. Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – EUROPARLAMENTU 2024 4. Okrsky v obci EUROPARLAMENT 2024 3. Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb Európskeho parlamentu 2024 2. Informácie pre voliča,…

Rozhlas v mobile ROZANA

Vážení občania, obec Zámutov zavádza nový informačný systém obce a to mobilnú aplikáciu ROZANA správy – rýchle informácie pre každého občana Zámutova. Mobilná aplikácia je v dnešnej dobe už najbežnejšou formou informovania. Po nainštalovaní aplikácie ROZANA SPRÁVY vo vašom mobilnom telefóne, sa jednoducho zaregistrujete pomocou svojho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Budete tak dostávať…

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                                   dňa 07. februára o 15.30 hod.                                                na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023 4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023 5. Schválenie VZN o podmienkach…

Voľby PREZIDENTA Slovenskej republiky 2024

7. Zoznam-kandidatov-na-prezidenta-SR 6. Menovací dekrét zapisovateľov okrskovej volebnej komisie 5. Zverejnenie e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu 4. Zverejnenie e-mailovej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 3. Okrsky v obci 2. Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta…

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra o 13.00 hod. v Penzióne Opál v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 4. Rôzne 5. Interpelácia poslancov Jozefína Tomášová starostka obce  …

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície TP

Vzor tlačiva životopisu: 3.8_Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície  TP  Názov a adresa subjektu: Obec Zámutov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest:  1  Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.01.2024 o 09.00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: Obecný úrad Zámutov č. 434 Uchádzači o pracovnú pozíciu…

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                               dňa 13. decembra o 1500 hod.                                              na Obecnom úrade v Zámutove. Program zasadnutia OZ: 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 4. Plán…

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

Vzor: Odporúčaný formulár životopisu Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon Komunitného centra v obci Zámutov v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – – aktivita KC/NDC/NSSDR, (ITMS 2014+: 401405DNJ6)   Poskytovateľ : Obec Zámutov, Zámutov…