Kategória: Oznamy

Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou v súvislosti so šírením ochorenia „COVID – 19“.

Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou v súvislosti so šírením ochorenia „COVID – 19“.   Odo dňa 19.10.2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia:     a) všetci klienti, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 19.10.2021  sa všetky termíny na úradoch…

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II: Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Kategória voľného pracovného miesta: 1 pracovné miesto na pozíciu –…

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov ____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov, ktorá…

Tábor ochrancov prírody

V dňoch 31.7. – 6.8.2021 sa v našej obci bude konať 45. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody.  V priestoroch lyžiarskeho strediska budú stanovať dobrovoľní ochrancovia prírody, ktorí pod vedením odborných pracovníkov budú vykonávať prírodovedný prieskum v katastrálnom území našej obce a v širšom okolí. Otvorenie podujatia sa uskutoční 31.7. v sobotu o 18. hodine v lyžiarskom stredisku Ski Zámutov, na ktoré vás organizátori…

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ   Vážení rodičia, od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“): ukončuje sa plošné poskytovania…

Očkovanie pre občanov Zámutova

Dobrý deň, oznamujeme občanom, že dňa 25.6.2021(piatok) od 13,30 bude realizované výjazdové očkovanie občanov očkovacou látkou Pfizer vo veku od 18 rokov vyššie. Očkovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Zámutove. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, nech sa nahlásia na Obecnom úrade, Komunitnom centre a v Stredisku osobnej hygieny do stredy 23.06.2021 do…