Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2017

Názov zákazky: Byty nižšieho štandardu 12b.j. – Zámutov
Názov zákazky: Byty nižšieho štandardu 12b.j. – Zámutov
29. December 2017

...

Zámutovské noviny 12/2017
Zámutovské noviny 12/2017
19. December 2017

...

Zmena termínu vývozu TKO
Zmena termínu vývozu TKO
18. December 2017

Obecný úrad Vám týmto oznamuje, že odvoz tuhého komunálneho odpadu, ktorý pripadá na deň 25.12.2017 sa uskutoční v náhradnom termíne a to v sobotu 23.12.2017....

Pozvánka na 25. zasadnutie OZ
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ
13. December 2017

Týmto zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 o 13:00 hod. v Penzióne Kondor....

Stavebné povolenie - el.sieť
Stavebné povolenie - el.sieť
01. December 2017

...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zámutov
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zámutov
23. November 2017

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na 8 pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby. Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.12.2017 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Rozšírenie kamerového systému v obci Zámutov
Rozšírenie kamerového systému v obci Zámutov
15. November 2017

...

Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
14. November 2017

Silvestrovská zábava 31.12.2017 v penzióne Kondor...

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
08. November 2017

Týmto zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov
30. Október 2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia ...

Vývoz skla 30.10.2017 - ZMENA DÁTUMU ZBERU!
Vývoz skla 30.10.2017 - ZMENA DÁTUMU ZBERU!
19. Október 2017

Obecný úrad v Zámutove Vám týmto oznamuje, že vývoz skla , ktorý sa mal podľa harmonogramu vývozu r. 2017 zberať 01.11.2017 sa prekladá na pondelok 30.10.2017....

Pozvánka na 8. ročník Slaňaki Cup dňa 5.11.2017
Pozvánka na 8. ročník Slaňaki Cup dňa 5.11.2017
16. Október 2017

...

Zber zmiešaných plastov 27.09.2017 /streda/
Zber zmiešaných plastov 27.09.2017 /streda/
25. September 2017

Dňa 27.09.2017 sa v našej obci uskutoční ďalší zber zmiešaných plastov z dôvodu toho, že 22.09.2017 nebolo kapacitne možné pozbierať tento vyseparovaný odpad. Auto spoločnosti Fúra, s. r. o. Košice prejde po celej obci....

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
14. September 2017

Týmto zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na odborného pracovníka KC
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na odborného pracovníka KC
08. September 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.09.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Zámutove....

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
17. August 2017

Týmto zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 22. augusta 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Výstup na Šimonku
Výstup na Šimonku
10. August 2017

Pridajte sa k tímu sprievodcov Slovenských opálových baní dňa 12.8.2017 na výstup na Šimonku. Šimonka je najvyšší vrch Slanských vrchov, ktorých súčasťou sú najstaršie opálové bane na svete – Slovenské opálové bane....

Oznam o výberovom konanií - odborný pracovník KC - ZRUŠENÉ
Oznam o výberovom konanií - odborný pracovník KC - ZRUŠENÉ
01. August 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC....

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samsprávnych krajov
Informácia pre voliča - voľby do orgánov samsprávnych krajov
18. Júl 2017

...

Verejná vyhláška Jozef Kroka Zámutov 613
Verejná vyhláška Jozef Kroka Zámutov 613
23. Jún 2017

...

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
15. Jún 2017

Týmto zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznam o výberovom konaní - pracovníci komunitného centra
Oznam o výberovom konaní - pracovníci komunitného centra
13. Jún 2017

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov (adresa) vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC; b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC; c) jedno pracovné miesto pracovníka KC;...

Obecné slávnosti 2017
Obecné slávnosti 2017
12. Jún 2017

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 18. Júna o 13:00 hod. v amfiteátri pri penzióne Kondor...

VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov
VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zámutov
07. Jún 2017

...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny sociálny pracovník
Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny sociálny pracovník
02. Jún 2017

...

UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
UPOZORNENIE - Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov
01. Jún 2017

...

Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
Zmena v cestovnom poriadku od 01.06.2017
30. Máj 2017

Od 01.06.2017 počnúc spojom s odchodom o 4.49 hod budú všetky autobusové spoje v našej obci premávať zo zastávky pri Bilikovej chate /viď príloha/....

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
26. Máj 2017

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2017 o 16:00 hod....

Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
Verejná vyhláška 715/2016-03 Mi
17. Máj 2017

Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom pokračovaní resp. o odstránení uvedenej stavby a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania...

Výberové konanie MŠ č. 301
Výberové konanie MŠ č. 301
27. Apríľ 2017

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. septembra 2017...

Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
Oznamenie o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie
20. Apríľ 2017

...

Oznámenie SKUEV0938
Oznámenie SKUEV0938
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Oznámenie SKUEV0932
Oznámenie SKUEV0932
18. Apríľ 2017

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu a pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov...

Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
Vývoz tuhého komunálneho odpadu dňa 20.04.2017
12. Apríľ 2017

Obecný úrad Vám týmto oznamuje, že najbližší vývoz TKO v našej obci sa uskutoční 20.04.2017 t. j. vo štvrtok. ...

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Marec 2017

Týmto zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Informácia- Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
16. Marec 2017

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunit y (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva...

Krížová cesta so skupinou ANASTASIS
Krížová cesta so skupinou ANASTASIS
08. Marec 2017

Krížová cesta so skupinou ANASTASIS sa uskutoční v piatok 17. marca 2017 v Zámutove o 19:00 hod. Netradičnú Krížovú cestu pripravila bohoslovecká gospelová skupina ANASTASIS z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny, doprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Srdečne pozý...

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
08. Marec 2017

Mich ľ o Matúš, 094 21 Kladzany – žiados ť o vydanie súhlasu na výrub drevín pod ľ a § 47 ods. 3 zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Zámutov. ...

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
20. Február 2017

...

Pozvánka na výročnú schôdzu - Pozemkové spol. Bývalí urbárnici v Zámutove
Pozvánka na výročnú schôdzu - Pozemkové spol. Bývalí urbárnici v Zámutove
01. Február 2017

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 12. februára 2017 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove....

Pozvánka na Ekunemickú bohoslužbu pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Pozvánka na Ekunemickú bohoslužbu pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
26. Január 2017

...

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
26. Január 2017

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

OZNAM - ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
OZNAM - ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
19. Január 2017

Oznamujeme občanom, že dňa 23.01.2017 (pondelok) sa uskutoční zber tuhého komunálneho odpadu....

Zámutovské noviny 2017
Zámutovské noviny 2017
17. Január 2017

Milí Zámutovčania, rok 2016 je už za nami, a vďaka patrí všetkým, ktorí usilovne pracovali a venovali pre obec svoj čas a energiu. A aký bude nový rok 2017?...

OZNAM - ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV a PET FLIAŠ
OZNAM - ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV a PET FLIAŠ
17. Január 2017

Oznamujeme občanom, že dňa 18.01.2017 sa uskutoční zber zmiešaných plastov a PET fliaš....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu